پیشبنی وضعیت آب و هوا مشهد

کمینه و بیشینه
چهارشنبه 18 تیر 1399 آسمان صاف بالا: 32° / پایین: 22°
پنجشنبه 19 تیر 1399 آسمان صاف بالا: 34° / پایین: 24°
جمعه 20 تیر 1399 آسمان صاف بالا: 36° / پایین: 25°
شنبه 21 تیر 1399 آسمان صاف بالا: 32° / پایین: 24°
یکشنبه 22 تیر 1399 آسمان صاف بالا: 33° / پایین: 26°
دوشنبه 23 تیر 1399 ابرهای پراکنده بالا: 33° / پایین: 25°
سه شنبه 24 تیر 1399 آسمان صاف بالا: 35° / پایین: 24°
آخرین به روز رسانی: 1399/4/18  10:20 AM
چاپ این پیشبینی
آگهی نمایش داده شده چاپ نمی شود
کلیه حقوق این مجموعه طبق قوانین نرم افزاری متعلق به نرم افزار طراحی سایت هروف می باشد