پیشبنی وضعیت آب و هوا مشهد

کمینه و بیشینه
شنبه 3 آبان 1399 آسمان صاف بالا: 13° / پایین: 7°
یکشنبه 4 آبان 1399 آسمان صاف بالا: 15° / پایین: 10°
دوشنبه 5 آبان 1399 آسمان صاف بالا: 20° / پایین: 12°
سه شنبه 6 آبان 1399 آسمان صاف بالا: 20° / پایین: 10°
چهارشنبه 7 آبان 1399 آسمان صاف بالا: 16° / پایین: 8°
پنجشنبه 8 آبان 1399 آسمان صاف بالا: 11° / پایین: 3°
جمعه 9 آبان 1399 آسمان صاف بالا: 10° / پایین: 3°
آخرین به روز رسانی: 1399/8/3  8:25 AM
چاپ این پیشبینی
آگهی نمایش داده شده چاپ نمی شود
کلیه حقوق این مجموعه طبق قوانین نرم افزاری متعلق به نرم افزار طراحی سایت هروف می باشد