پیشبنی وضعیت آب و هوا مشهد

کمینه و بیشینه
سه شنبه 19 آذر 1398 پوشیده از ابر بالا: 11° / پایین: 3°
چهارشنبه 20 آذر 1398 ابرهای گسسته بالا: 10° / پایین: 5°
پنجشنبه 21 آذر 1398 اندکی بارانی بالا: 6° / پایین: 1°
جمعه 22 آذر 1398 پوشیده از ابر بالا: 9° / پایین: 5°
شنبه 23 آذر 1398 ابرهای گسسته بالا: 8° / پایین: 3°
یکشنبه 24 آذر 1398 پوشیده از ابر بالا: 10° / پایین: 3°
دوشنبه 25 آذر 1398 آسمان صاف بالا: 11° / پایین: 4°
آخرین به روز رسانی: 1398/9/19  8:37 AM
چاپ این پیشبینی
آگهی نمایش داده شده چاپ نمی شود
کلیه حقوق این مجموعه طبق قوانین نرم افزاری متعلق به نرم افزار طراحی سایت هروف می باشد